Registratieovereenkomst

Door het gebruik van dit forum, ga je ermee akkoord dat je geen vervalste, lasterlijke, onjuiste, beledigende, vulgaire, haatvolle, treiterende, obscene, godslasterlijke, seksueel georiënteerde, bedreigende, privacyschendende, materiaal voor volwassenen of andere wettelijk verboden materiaal of berichten plaatst. Ook ga je ermee akkoord dat je geen door auteursrechten beschermd materiaal op dit forum zal plaatsen tenzij het onder je eigen auteursrechten valt of je schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten. Spam, grote aantallen berichten, reclame, kettingbrieven, piramideverkoop en petities zijn ook verboden op dit forum.

Houd er rekening mee dat het onmogelijk is voor de beheerders van dit forum om alle berichten te lezen en de inhoud ervan te valideren. Onthoud dat we niet actief de geplaatste berichten monitoren, en zodoende niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud ervan. We kunnen de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van informatie in de berichten niet garanderen. Geplaatste berichten drukken de mening van het lid dat ze heeft geplaatst uit, en niet noodzakelijk de mening van dit forum, haar stafleden, hun vervangers, of de eigenaar van het forum. Een ieder die bezwaar heeft tegen de inhoud van een bepaald bericht, wordt aangemoedigd om het bericht in kwestie direct te melden aan een beheerder of moderator van dit forum. De staf en de eigenaar van het forum behouden het recht om bezwaarlijke berichten te verwijderen, binnen een redelijke tijdspanne, wanneer zij de verwijdering als noodzakelijk zien. Dit is echter een handmatig proces, dus houd er rekening mee dat niet altijd direct gehandeld kan worden. Hetzelfde beleid geldt voor de informatie in profielen van leden.

Als lid ben jij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door jou geplaatste berichten. Bovendien verklaar je je akkoord om de eigenaars van dit forum, de aanverwante websites, het bestuur en hun helpers te vrijwaren van enige door jou veroorzaakte schade. De eigenaren van dit forum behouden ook het recht tot het onthullen van je identiteit (of enige andere informatie vergaard in deze dienst), in het geval van een formele klacht of gerechtelijke vordering die is voortgekomen uit een situatie die is ontstaan door jouw gebruik van dit forum.

Je hebt de mogelijkheid om, tijdens het registratieproces, een gebruikersnaam te kiezen. We adviseren je om de naam passend te houden. Je gaat ermee akkoord dat je het wachtwoord van de gebruikersaccount die je registreert, niet zult doorgeven aan derden, met uitzondering van beheerders, voor je eigen bescherming en rechtsgeldigheid. Je stemt ook in NOOIT een account van een ander te zullen gebruiken, om wat voor reden dan ook. Tevens adviseren we je ten zeerste om een complex en uniek wachtwoord te gebruiken, om accountdiefstal te voorkomen.

Nadat het registreren en inloggen op dit forum, zul je een meer gedetailleerd profiel kunnen aanmaken. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om de informatie in dit profiel proper en juist te houden. Enige informatie die de eigenaar of stafleden van het forum als onjuist of onzedelijk beschouwt, zal worden verwijderd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Gepaste sancties kunnen volgen.

Bij ieder bericht dat je post, zal je IP-adres worden opgeslagen, voor het geval dat je toegang tot het forum ontzegd moet worden of je internet-dienstverlener (ISP) benaderd moet worden. Dit zal enkel gebeuren in het geval van een ernstige overtreding van deze overeenkomst.

Tevens zal de forumsoftware een cookie plaatsen, een tekstbestand dat kleine hoeveelheden informatie bevat (zoals bijvoorbeeld je gebruikersnaam en wachtwoord). Dit zal ENKEL gebruikt worden om je in- of uitgelogd te houden. De software zal geen andere informatie verzamelen of naar je computer sturen.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

OV Forum Nederland.NL, gevestigd aan:
Joachim Kleinsorgstraat 80
1502WH Zaandam
Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.ovforumnederland.nl
OV Forum Nederland.NL
Joachim Kleinsorgstraat 80
1502WH Zaandam
Nederland +31 6 30430575

Voor alle vragen ten aanzien van deze Privacyverklaring kun je contact opnemen doormiddel van het versturen van een e-mail naar info@ovforumnederland.nl.

Deze Privacyverklaring geldt voor alle onderdelen van OV Forum Nederland.NL met uitzondering van de Webshop. Voor de Webshop geldt een andere Privacyverklaring, omdat we voor de uitvoering van die dienstverlening andere persoonsgegevens van je verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
OV Forum Nederland.NL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bij de registratie van een account op het Forum, heb je zelf de keuze om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
-   Geboortedatum;
-   Woonplaats (op het forum aangeduid als “locatie”);
-   Geslacht;
-   Steam Gebruikerrsnaam;
-   Skype gebruikersnaam;
-   Facebook gebruikersnaam;
-   Twitter gebruikersnaam;
-   Google+ gebruikersnaam;
-   LinkedIn gebruikersnaam;
-   Youtube gebruikersnaam;
-   Flickr gebruikersnaam;
-   Twitch gebruikersnaam

Het verstrekken van bovenstaande (persoons)gegevens is niet verplicht en optioneel.

Er zijn ook een aantal gegevens die we automatisch verwerken bij het registreren van een account op het Forum. Het gaat dan om de volgende gegevens:

-   E-mailadres
-   IP Adres
-   Gebruikersnaam (opmerking: je bepaalt zelf of je een gebruikersnaam kiest die herleidbaar is naar jou in persoon. Het staat je vrij om een gebruikersnaam te kiezen die niet herleidbaar naar jou is).

OV Forum Nederland.NL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ovforumnederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OV Forum Nederland.NL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
OV Forum Nederland.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OV Forum Nederland.NL) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OV Forum Nederland.NL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Accounts die langer dan twee jaar niet actief zijn, verwijderen wij automatisch. Het staat je uiteraard vrij om daarna opnieuw te registreren.

Delen van persoonsgegevens met derden
OV Forum Nederland.NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OV Forum Nederland.NL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt de gegevens die je met ons deelt inzien in je persoonlijke account. Dit geldt niet voor je IP-adres.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OV Forum Nederland.NL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@treinpunt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 werkdagen, op jouw verzoek .

OV Forum Nederland.NL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OV Forum Nederland.NL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ovforumnederland.nl.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal